"Người quản lý phòng thu sẽ gợi cho bạn khi đến lượt của bạn để đi vào." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Người quản lý phòng thu sẽ gợi cho bạn khi đến lượt của bạn để đi vào." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người quản lý phòng thu sẽ gợi cho bạn khi đến lượt của bạn để đi vào." câu này dịch sang tiếng anh:The studio manager will cue you when it's your turn to come on.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login