"Nghệ sĩ Sandy Lee sử dụng các sắc tố tự nhiên trong tác phẩm của mình." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Nghệ sĩ Sandy Lee sử dụng các sắc tố tự nhiên trong tác phẩm của mình." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nghệ sĩ Sandy Lee sử dụng các sắc tố tự nhiên trong tác phẩm của mình." câu này tiếng anh là: The artist Sandy Lee uses natural pigments in her work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login