"Anh ấy không bao giờ nói xấu bạn bè của mình." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Anh ấy không bao giờ nói xấu bạn bè của mình." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy không bao giờ nói xấu bạn bè của mình." tiếng anh dịch: He never speaks ill of his friends.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login