"Tàu điện ngầm mới đang được đặt." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tàu điện ngầm mới đang được đặt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tàu điện ngầm mới đang được đặt." tiếng anh câu này dịch: The new subway is being laid.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login