"Tôi cảm thấy mệt mỏi và loại không gian." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi cảm thấy mệt mỏi và loại không gian." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cảm thấy mệt mỏi và loại không gian." dịch câu này sang tiếng anh: I felt tired and kind of spacey.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login