"Phụ nữ đều được đặt trên bệ đỡ và được đối xử như những công dân hạng hai." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Phụ nữ đều được đặt trên bệ đỡ và được đối xử như những công dân hạng hai." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phụ nữ đều được đặt trên bệ đỡ và được đối xử như những công dân hạng hai." câu này tiếng anh là: Women are both put on a pedestal and treated like second-class citizens.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login