"Những chiếc xe đắt tiền được xem là biểu tượng của sự thành công." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Những chiếc xe đắt tiền được xem là biểu tượng của sự thành công." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những chiếc xe đắt tiền được xem là biểu tượng của sự thành công." dịch sang tiếng anh: Expensive cars are seen as an emblem of success.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login