"Lương tâm của cô châm chọc cô khi cô nói dối." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Lương tâm của cô châm chọc cô khi cô nói dối." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lương tâm của cô châm chọc cô khi cô nói dối." dịch câu này sang tiếng anh: Her conscience pricked her as she told the lie.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login