"Đây có phải là một ngôi nhà phù hợp với nơi ở của con người?" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Đây có phải là một ngôi nhà phù hợp với nơi ở của con người?" dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây có phải là một ngôi nhà phù hợp với nơi ở của con người?" câu này dịch sang tiếng anh là: Is it a house fit for human habitation?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.