"Tôi xin tuyên bố John Henry đã bầu." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi xin tuyên bố John Henry đã bầu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi xin tuyên bố John Henry đã bầu." tiếng anh câu này dịch: I hereby declare John Henry elected.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login