"Cô cảm thấy một sự hối hận về những gì cô đã làm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cô cảm thấy một sự hối hận về những gì cô đã làm." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô cảm thấy một sự hối hận về những gì cô đã làm." câu này dịch sang tiếng anh là: She felt a pang of remorse for what she had done.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login