"Chúng tôi chỉ đơn giản là sẽ không tha thứ cho các nhóm vigilante trên đường phố của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Chúng tôi chỉ đơn giản là sẽ không tha thứ cho các nhóm vigilante trên đường phố của chúng tôi." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi chỉ đơn giản là sẽ không tha thứ cho các nhóm vigilante trên đường phố của chúng tôi." tiếng anh câu này là:We simply will not tolerate vigilante groups on our streets.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login