"Chúng tôi ngồi khoanh chân trên sàn nhà." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Chúng tôi ngồi khoanh chân trên sàn nhà." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi ngồi khoanh chân trên sàn nhà." câu này dịch sang tiếng anh:We sat cross-legged on the floor.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login