"Họ đứng trên bờ sông để câu cá." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Họ đứng trên bờ sông để câu cá." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đứng trên bờ sông để câu cá." dịch sang tiếng anh: They stood on the river bank to fish.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login