"Các món ăn được chất đống một cách ngẫu nhiên." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Các món ăn được chất đống một cách ngẫu nhiên." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các món ăn được chất đống một cách ngẫu nhiên." tiếng anh câu này là:Soiled dishes were piled at random.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login