"Một cú trượt trên ngọn núi này và bạn sẽ rơi xuống vực thẳm." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Một cú trượt trên ngọn núi này và bạn sẽ rơi xuống vực thẳm." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một cú trượt trên ngọn núi này và bạn sẽ rơi xuống vực thẳm." dịch sang tiếng anh là: One slip on this mountain and you will fall into the abyss.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login