"Hãy đến bây giờ, đó là yêu cầu không thể." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Hãy đến bây giờ, đó là yêu cầu không thể." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy đến bây giờ, đó là yêu cầu không thể." tiếng anh câu này dịch: Come on now, that's asking for the impossible.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login