"Công việc của họ trong chính bao gồm dọn dẹp và bảo trì tòa nhà." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Công việc của họ trong chính bao gồm dọn dẹp và bảo trì tòa nhà." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc của họ trong chính bao gồm dọn dẹp và bảo trì tòa nhà." câu này dịch sang tiếng anh:Their job in the main consisted of cleaning and maintaining the building.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login