"Cô đỏ mặt khi nhắc đến tên người yêu." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Cô đỏ mặt khi nhắc đến tên người yêu." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đỏ mặt khi nhắc đến tên người yêu." tiếng anh câu này là:She blushed at the mention of her lover's name.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login