"Cuốn tiểu thuyết vẫn chưa hoàn thành trước cái chết của tác giả." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cuốn tiểu thuyết vẫn chưa hoàn thành trước cái chết của tác giả." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuốn tiểu thuyết vẫn chưa hoàn thành trước cái chết của tác giả." câu này tiếng anh dịch: The novel remained incomplete at the author's death.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login