"Bạn nên nói chuyện với một luật sư." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bạn nên nói chuyện với một luật sư." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nên nói chuyện với một luật sư." câu này dịch sang tiếng anh:You should talk to a lawyer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login