"Nhân viên phúc lợi của công ty giải quyết các vấn đề cá nhân của nhân viên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Nhân viên phúc lợi của công ty giải quyết các vấn đề cá nhân của nhân viên." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên phúc lợi của công ty giải quyết các vấn đề cá nhân của nhân viên." tiếng anh là: The company's welfare officer deals with employees' personal problems.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login