"Các đoạn văn bản riêng lẻ có thể được cắt và dán vào vị trí chính xác của chúng." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Các đoạn văn bản riêng lẻ có thể được cắt và dán vào vị trí chính xác của chúng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đoạn văn bản riêng lẻ có thể được cắt và dán vào vị trí chính xác của chúng." dịch câu này sang tiếng anh: Individual pieces of text can be cut and pasted to their correct position.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login