"Ông đã làm hết sức mình để tiếp tục lợi ích của nhà nước của mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ông đã làm hết sức mình để tiếp tục lợi ích của nhà nước của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã làm hết sức mình để tiếp tục lợi ích của nhà nước của mình." câu này dịch sang tiếng anh:He did his best to further the interests of his state.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login