"Tất cả cuộc sống duyên dáng này không dành cho tôi; Tôi thích cuộc sống đơn giản." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tất cả cuộc sống duyên dáng này không dành cho tôi; Tôi thích cuộc sống đơn giản." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả cuộc sống duyên dáng này không dành cho tôi; Tôi thích cuộc sống đơn giản." tiếng anh câu này dịch: All this gracious living isn't for me; I prefer the simple life.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login