"Bản sắc của lợi ích là sự ràng buộc liên kết chúng." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bản sắc của lợi ích là sự ràng buộc liên kết chúng." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bản sắc của lợi ích là sự ràng buộc liên kết chúng." câu này tiếng anh là: Identity of interests is the bond that unites them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login