"Cô nhấm nháp nước chanh qua ống hút." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô nhấm nháp nước chanh qua ống hút." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nhấm nháp nước chanh qua ống hút." câu này dịch sang tiếng anh:She sipped her lemonade through a straw.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login