"Hàng triệu người hâm mộ theo dõi các vở kịch truyền hình tận tình." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Hàng triệu người hâm mộ theo dõi các vở kịch truyền hình tận tình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hàng triệu người hâm mộ theo dõi các vở kịch truyền hình tận tình." dịch sang tiếng anh: Millions of fans follow the TV soap operas devotedly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login