"Ông được coi là một con sư tử văn học." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Ông được coi là một con sư tử văn học." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông được coi là một con sư tử văn học." dịch sang tiếng anh là: He is regarded as a literary lion.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login