"Nước mắt cô lại trào ra khi cô bắt đầu nói." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Nước mắt cô lại trào ra khi cô bắt đầu nói." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nước mắt cô lại trào ra khi cô bắt đầu nói." câu này dịch sang tiếng anh:Her tears brimmed over again as she started to speak.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login