"Đừng đọc nó - nó là riêng tư." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đừng đọc nó - nó là riêng tư." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng đọc nó - nó là riêng tư." câu này tiếng anh là: Don't read that - it's private.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.