"Tôi vẫn không thể thấy gì ngoài những vòng xoắn của bụi sa mạc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi vẫn không thể thấy gì ngoài những vòng xoắn của bụi sa mạc." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi vẫn không thể thấy gì ngoài những vòng xoắn của bụi sa mạc." tiếng anh là: I could still see nothing but the spirals of desert dust.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login