"Chúng tôi đã cố gắng tạo ra một ngọn lửa bằng cách cọ xát hai mảnh gỗ với nhau." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Chúng tôi đã cố gắng tạo ra một ngọn lửa bằng cách cọ xát hai mảnh gỗ với nhau." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã cố gắng tạo ra một ngọn lửa bằng cách cọ xát hai mảnh gỗ với nhau." tiếng anh dịch: We tried to make a fire by rubbing two pieces of wood together.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login