"Tôi đã xem video này trước đây." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi đã xem video này trước đây." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã xem video này trước đây." câu này tiếng anh dịch: I have seen this video before.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login