"Niềm đam mê của anh đã lấn át lương tâm anh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Niềm đam mê của anh đã lấn át lương tâm anh." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Niềm đam mê của anh đã lấn át lương tâm anh." câu này tiếng anh dịch: His passion overruled his conscience.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login