"Bạn có nghĩa là bạn đã thay đổi hoặc Chris đã thay đổi?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bạn có nghĩa là bạn đã thay đổi hoặc Chris đã thay đổi?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có nghĩa là bạn đã thay đổi hoặc Chris đã thay đổi?" câu này dịch sang tiếng anh:Do you mean you've changed or Chris has changed?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login