"Tôi muốn bạn không đi ra ngoài một mình." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi muốn bạn không đi ra ngoài một mình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi muốn bạn không đi ra ngoài một mình." dịch sang tiếng anh: I'd rather you didn't go out alone.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login