"Tôi đã luôn nghĩ rất cao về Michael." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi đã luôn nghĩ rất cao về Michael." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã luôn nghĩ rất cao về Michael." câu này tiếng anh là: I've always thought very highly of Michael.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login