"Anh ấy đã làm tốt trong các kỳ thi của mình, mặc dù rõ ràng anh ấy không quan tâm đến công việc của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Anh ấy đã làm tốt trong các kỳ thi của mình, mặc dù rõ ràng anh ấy không quan tâm đến công việc của mình." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã làm tốt trong các kỳ thi của mình, mặc dù rõ ràng anh ấy không quan tâm đến công việc của mình." câu này tiếng anh dịch: He did well in his exams, despite his apparent lack of interest in his work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login