"Tôi sẽ không để anh ấy ra lệnh cho tôi." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi sẽ không để anh ấy ra lệnh cho tôi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ không để anh ấy ra lệnh cho tôi." dịch câu này sang tiếng anh: I won't have him dictating to me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login