"Đừng có quá khoa trương!" tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đừng có quá khoa trương!" tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng có quá khoa trương!" câu này tiếng anh là: Stop being so melodramatic!
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.