"Cái chết của ông đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cái chết của ông đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cái chết của ông đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên." câu này dịch sang tiếng anh:His death marked the end of an era .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login