"Bạn phải chơi một viên kim cương." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Bạn phải chơi một viên kim cương." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn phải chơi một viên kim cương." dịch câu này sang tiếng anh là: You have to play a diamond.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login