"Nhiều nhân viên của chúng tôi làm việc bán thời gian." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Nhiều nhân viên của chúng tôi làm việc bán thời gian." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều nhân viên của chúng tôi làm việc bán thời gian." câu này dịch sang tiếng anh là: Many of our staff work part-time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login