"Tôi có thể thấy rằng cô ấy đã bắt đầu rạn nứt dưới sự căng thẳng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi có thể thấy rằng cô ấy đã bắt đầu rạn nứt dưới sự căng thẳng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể thấy rằng cô ấy đã bắt đầu rạn nứt dưới sự căng thẳng." dịch sang tiếng anh là: I could see that she was beginning to crack under the strain.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login