"Anh ấy đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kiếm một chút tiền." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh ấy đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kiếm một chút tiền." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kiếm một chút tiền." tiếng anh câu này dịch: He was prepared to do anything to make a bit of money.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login