"Chúng tôi cảm ơn bạn vui lòng." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chúng tôi cảm ơn bạn vui lòng." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi cảm ơn bạn vui lòng." câu này tiếng anh là: We thank you kindly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login