"Tôi đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra của mình, anh ta tuyên bố với sự hài lòng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra của mình, anh ta tuyên bố với sự hài lòng." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra của mình, anh ta tuyên bố với sự hài lòng." câu này dịch sang tiếng anh là: 'I've passed all my exams', he announced with satisfaction.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.