"Những năm tháng trôi qua chẳng làm được gì để cải thiện tính khí của anh." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Những năm tháng trôi qua chẳng làm được gì để cải thiện tính khí của anh." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những năm tháng trôi qua chẳng làm được gì để cải thiện tính khí của anh." dịch sang tiếng anh: The passing of the years had done nothing to improve his temper.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login