"Tôi thấy những cuốn sách của anh ấy khá khó khăn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi thấy những cuốn sách của anh ấy khá khó khăn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thấy những cuốn sách của anh ấy khá khó khăn." dịch câu này sang tiếng anh: I find his books pretty tough going.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login